Tìm hiểu

Tin tức mới nhất

Update phiên bản iOS

Update phiên bản iOS Xin trân trọng thông báo về việc update phiên bản iOS đến quý khách hàng của công ty phần mềm Agile Khi quý khách cập nhật …

logo agileviet agile việt hình ảnh

Tắt các banner quảng cáo trên video youtube

Tắt các banner quảng cáo trên video youtube Mở console của trình duyệt, dán dòng lệnh này vào và enter: var testElements = document.getElementsByClassName(‘annotation-type-highlight’); var testDivs = Array.prototype.filter.call(testElements, function(testElement){ testElement.style.display …

Upgrading Redmine 2.4.2 to 3.2 on Ubuntu

  apt-cache show redmine Above should show you available version for install/upgrade. apt-get upgrade redmine Above should upgrade your redmine to the newest available version. Theo bài viết: http://www.redmine.org/boards/2/topics/49590